Продукти

36433-CKB Сурова наденица с ГДЛ

Разходна норма: 21 g / kg обща пълнежна маса. ...

36823-CKB Грилфреш комплет

Разходна норма: 10.5 g / kg обща пълнежна маса. ...

36337-CKB Грилфреш

Разходна норма: 5 g / kg обща пълнежна маса. ...

34497 Братвурст (карначе за скара)

Разходна норма: 8 g / kg обща пълнежна маса. ...

08529-CKB Френкише братвурст (Нюрнбергер)

Разходна норма: 6 g / kg обща пълнежна маса. ...