Рецепти

Варенопушен врат в обвивка

Необходими суровини: Свински врат без кокали и сланина, на 3-4 дена след клането, сърцева температура + 2°С - 4°С.

Свинска наденица за скара

Състав на материала: 10 кг R 1 - добре обезжилено и обезмазнено говеждо месо

Мюнхенска бяла наденица

Състав на материала: 21,-      кг        S 1 свинско месо без жили и мазнина

Кренвирш

Състав на материала: 20 кг  R 2 почти обезмазнено говеждо месо, съдържащо до 6% мазнина

Дебърцин

Месен колбас, Сорт 2 б Състав на материала:

Кнакер – Биренка – малотраен колбас

Състав на материала: 25,-      кг        R 2 грубо обежилено, почти обезмазнено говеждо месо

Салами снак – австрийски суровосушени пръчици

Състав на материала: 40,-      кг - S 6 Свинско коремно месо, с мазнина, замразено.

Деликатесен колбас – структурен малотраен колбас

Състав на материала: 19,-     кг        R 2 грубо обежилено, почти обезмазнено говеждо месо. 6,-     кг Лед

Панагюрска луканка

І ВАРИАНТ 50 кг               Говеждо месо - І качество

Осо Коло – сурово сушен врат

Състав на материала: Свински врат на минимум 4 дни след клането, добре охладен.