За нас

Добре дошли

СК АД - сграда
Фирмaта е основана през януари 1991 година като едноличен търговец. В края на 1992 г. започнахме дейността си с внос на естествени обвивки за колбаси и това беше основната ни дейност до 1997 г. През същата година започнахме и внос на субпродукти, както и на някои видове меса за преработка. От 2008 г. с цел запазване на лидерството ни на пазара за естествени обвивки, започнахме директен внос на овчи черва от Близкия Изток, на говежди от Южна Америка и на свински от Китай и Западна Европа. Понастоящем нашата фирма може да предложи конкурентни цени не само на българския, но и на европейския пазар.

В началото на 2000г. в отговор на нуждите на пазара, осъществихме връзка с RAPS & Co. GmbH – Австрия, като един от лидерите на пазара на подправъчни смеси в Европа. След тригодишна плодотворна работа, подписахме договор за изключителни права за разпространението на продуктите на RAPS & Co. GmbH в България, както и за технологична помощ от водещи австрийски технолози.

Сграда СК АДСграда СК АД

В годините от 2003 насам ръста на продажбите на RAPS продуктите в България нараства ежегодно с не по-малко от 20%. От друга страна, продажбите на естествени обвивки и субпродукти се запазиха стабилни и това доведе до дефицит на складови площи. Поради приемането на България в ЕС, хигиенните изисквания за съхранение на предлаганите от нас продукти се повишиха многократно. Затова през януари 2006 г. създадохме фирма ”СК” – АД. Дружеството наследи постигнатото до тук и през 2007г. започна изграждането на нова база в с. Мрамор – София.

Днес със задоволство бихме желали да отбележим, че вече трета година складовата база работи на пълни обороти. Тя е покрила напълно изискванията на Регламент 852/2004/EEC на ЕС, както и нормативната база на нашата страна и оперира под ветеринарен номер BG 2203016 EO. Вече всички наши клиенти и партньори могат да бъдат сигурни, че получаваните от фирма ”СК” – АД стоки са качествени и безопасни за влагане в производство за целия ЕС.

Склад - подправкиМинусова камера

Склад черваХладилни Камери

През всички тези години сме се старали да обслужваме нашите клиенти по начин, превъзхождащ нашите конкуренти, и това ще бъде наша основна цели за в бъдеще.